Giới thiệu Công ty thành viên
công ty

Thành viên

Thành viên
nhà máy

sản xuất

Nhà máy xi măng Hoàng Long

Nhà máy xi măng Hoàng Long

Xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
Nhà máy xi măng <br>Nam Sơn

Nhà máy xi măng
Nam Sơn

Xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội
Trạm nghiền xi măng Hoàng Long

Trạm nghiền xi măng Hoàng Long

Xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
Nhà máy bao bì <br>Hoàng Long

Nhà máy bao bì
Hoàng Long

Xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
đối tác

chiến lược