Giới thiệu Tầm nhìn

Tầm nhìn

Tầm nhìn của Xi Măng Hoàng Long là cho đến năm 2020, chúng tôi sẽ là một trong các doanh nghiệp đứng đầu về sản xuất xi măng tại khu vực miền Bắc Việt Nam. Bằng những cải tiến về cả kĩ thuật cũng như phương pháp đào tạo đội ngũ công nhân viên, chúng tôi mong muốn đưa những kinh nghiệm của mình ứng dụng vào sản xuất để tạo ra những sản phẩm chất lượng tốt nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho mọi người.

Chúng tôi luôn chú trọng phát triển lực lượng lao động làm việc với phương châm: Khách hàng là thượng đế. Chúng tôi sẵn sàng đào tạo và tạo điều kiện cho nhân viên của mình được học tập một cách tốt nhất để sẵn sàng phục vụ không chỉ các đối tác trong nước mà còn các đối tác nước ngoài. Ngoài ra, chúng tôi mong muốn đưa thương hiệu Xi măng Hoàng Long trở thành một thương hiệu mà mọi nhà đầu tư, các nhà thầu, dự án có thể tin tưởng một cách hoàn toàn.

Chia sẻ:
đối tác

chiến lược