Dự án tiêu biểu CÁC DỰ ÁN KCN TIÊN SƠN – BẮC NINH
kcn tien son

CÁC DỰ ÁN KCN TIÊN SƠN – BẮC NINH

Tên khách hàng:Công ty CP XD Sài Gòn Kinh Bắc

Loại xi măng:PCB40 bulk

Thời gian:

Địa điểm:Bắc Ninh

Chia sẻ:
đối tác

chiến lược