Dự án đang triển khai CHUNG CƯ THE GOLDEN PALM
chung cu The Golden Palm

CHUNG CƯ THE GOLDEN PALM

Tên khách hàng:Công ty TNHH Xây dựng và Dân sự Công nghiệp Delta

Loại xi măng:

Thời gian:

Địa điểm:Hà Nội

Chia sẻ:
đối tác

chiến lược