Dự án đang triển khai CHUNG CƯ HÀ NỘI AQUA CENTRAL
hanoi qua central

CHUNG CƯ HÀ NỘI AQUA CENTRAL

Tên khách hàng:Công ty Cổ phần Xây dựng Hòa Bình

Loại xi măng:

Thời gian:

Địa điểm:Hà Nội

Chia sẻ:
đối tác

chiến lược