Dự án đang triển khai CHUNG CƯ SUN GRAND CITY – ANCORA RESIDENCE
chung cu Sun Grand City

CHUNG CƯ SUN GRAND CITY – ANCORA RESIDENCE

Tên khách hàng:Công ty TNHH Xây dựng và Dân sự Công nghiệp Delta

Loại xi măng:

Thời gian:

Địa điểm:Hà Nội

Chia sẻ:
đối tác

chiến lược