Dự án đang triển khai Cocobay Đà Nẵng

Cocobay Đà Nẵng

Tên khách hàng:Nhà thầu xây dựng Hòa Bình

Loại xi măng:PCB 30 và PCB 40 bao và rời

Thời gian:

Địa điểm:Đà Nẵng

Chia sẻ:
đối tác

chiến lược