Dự án đang triển khai Dự án D’.Le Roi SoLeil
du an D'.Le Roi SoLeil

Dự án D’.Le Roi SoLeil

Tên khách hàng:Công ty TNHH Xây dựng và Dân sự Công nghiệp Delta

Loại xi măng:

Thời gian:

Địa điểm:Hà Nội

Chia sẻ:
đối tác

chiến lược