Dự án đang triển khai Dự án MB Grand Tower
du an MB GRAND TOWER

Dự án MB Grand Tower

Tên khách hàng:Nhà thầu xây dựng Delta

Loại xi măng:

Thời gian:

Địa điểm:Hà Nội

Chia sẻ:
đối tác

chiến lược