Dự án tiêu biểu KHU TỔ HỢP KEANNAM
khu to hop keannam

KHU TỔ HỢP KEANNAM

Tên khách hàng:Nhiều nhà thầu

Loại xi măng:PCB30 bao

Thời gian:

Địa điểm:Hà Nội

Chia sẻ:
đối tác

chiến lược