Dự án tiêu biểu KHU ĐÔ THỊ GAMUDA GARDENS
khu do thi gamuda garden

KHU ĐÔ THỊ GAMUDA GARDENS

Tên khách hàng:Công ty Cổ phần Xây dựng Hòa Bình

Loại xi măng:

Thời gian:

Địa điểm:Hà Nội

Chia sẻ:
đối tác

chiến lược