Dự án tiêu biểu Khu đô thị Xa La (Hà Đông)
khu do thi xa la ha dong

Khu đô thị Xa La (Hà Đông)

Khách hàng đã sử dụng xi măng PCB30 và PCB40 bao và rời để sử dụng trong việc xây dựng công trình. Khu đô thị Xa La tọa lạc tại quận Hà Đông, nơi được thành phố Hà Nội chú trọng phát triển để trở thành một đô thị trung tâm phát triển.

Tên khách hàng:Trạm BT Việt Ý

Loại xi măng:PCB30, PCB40 bao và rời

Thời gian:

Địa điểm:Hà Nội

Chia sẻ:
đối tác

chiến lược