Dự án tiêu biểu THÀNH PHỐ XANH ECOPARK

THÀNH PHỐ XANH ECOPARK

Tên khách hàng:Tập đoàn Coteccons

Loại xi măng:PCB30, PCB40 bao

Thời gian:

Địa điểm:Hà Nội

Chia sẻ:
đối tác

chiến lược