Dự án tiêu biểu Tổ hợp Royal City – Hà Nội

Tổ hợp Royal City – Hà Nội

Khách hàng đã sử dụng xi măng PCB30 và PCB40 bao và rời để sử dụng trong việc xây dựng công trình Royal City – một dự án trọng điểm trung tâm Hà Nội

Tên khách hàng:Nhà thầu xây dựng Delta

Loại xi măng:PCB30, PCB40 bao và rời

Thời gian:

Địa điểm:Hà Nội

Chia sẻ:
đối tác

chiến lược