Dự án tiêu biểu Tổ hợp Times City 460 Minh Khai – Hà Nội

Tổ hợp Times City 460 Minh Khai – Hà Nội

Khách hàng đã sử dụng xi măng PCB30 và PCB40 bao và rời để sử dụng trong việc xây dựng công trình Times City – một dự án trọng điểm phía đông Hà Nội

Tên khách hàng:Trạm BT Hoàng Long, Nhà thầu xây dựng Hòa Bình và Delta

Loại xi măng:PCB30, PCB40 bao và rời

Thời gian:

Địa điểm:Hà Nội

Chia sẻ:
đối tác

chiến lược