Dự án tiêu biểu TÒA NHÀ VCCI
toa nha vcci

TÒA NHÀ VCCI

Tên khách hàng:Phòng TM & CN Việt Nam (VCCI)

Loại xi măng:

Thời gian:

Địa điểm:Hà Nội

Chia sẻ:
đối tác

chiến lược