Dự án đang triển khai VINCOM QUẢNG BÌNH
Vincom Shophouse quang binh

VINCOM QUẢNG BÌNH

Tên khách hàng:Công ty Cổ phần Xây dựng Hòa Bình

Loại xi măng:

Thời gian:

Địa điểm:Quảng Bình

Chia sẻ:
đối tác

chiến lược