Dự án tiêu biểu VINHOMES NGUYỄN CHÍ THANH
vinhomes nguyen chi thanh

VINHOMES NGUYỄN CHÍ THANH

Tên khách hàng:Công ty TNHH Xây dựng và Dân sự Công nghiệp Delta

Loại xi măng:

Thời gian:

Địa điểm:Hà Nội

Chia sẻ:
đối tác

chiến lược