18/06

Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Lương Sơn, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện vừa tiếp nhận số tiền 500 triệu đồng do tổ hợp Nhà máy Xi măng Hoàng Long Hòa Bình và vôi công nghiệp Thạch Kim trao tặng để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Lương Sơn.

Tại buổi lễ tiếp nhận, ông Vương Đức Nhật, Tổng giám đốc Công ty CP Xi Măng Hoàng Long Hòa Bình đã trao tặng 500 triệu đồng cho Thường trực UBMTTQ huyện và Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Lương Sơn. Lãnh đạo UBND huyện Lương Sơn đã cảm ơn sự chung tay đóng góp của Công ty CP Xi măng Hoàng Long Hòa Bình đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19 của huyện Lương Sơn.