CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ

Khi tham gia với chúng tôi, bạn có thể mong đợi mức lương cạnh tranh và nhiều quyền lợi dành cho cán bộ công nhân viên. Một số chế độ chính sách phụ thuộc vào cấp bậc, nhưng thông thường chế độ đãi ngộ sẽ bao gồm:


CHÍNH SÁCH LƯƠNG
• Lương cạnh tranh
• Chế độ thưởng phản ánh hiệu suất của công ty và cá nhân
• Lương tháng 13


CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ:
• 11 ngày nghỉ lễ
• Ưu đãi về giá cho CBCNV đối với các sản phẩm và dịch vụ của Xi Măng Hoàng Long
Sức khỏe
• Bảo hiểm tai nạn 24/24 dành cho CBCNV
• Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

• Các hoạt động team building, hoạt động thể thao dành cho CBCNV


KHEN THƯỞNG:
• Cán bộ nhân viên xuất sắc Quý, Năm
• Cán bộ quản lý xuất sắc Quý, Năm

HỌC TẬP & PHÁT TRIỂN:
Xi Măng Hoàng Long nuôi dưỡng môi trường học hỏi và phát triển không ngừng. Chúng tôi mong muốn bạn phát triển theo cách riêng của mình và chúng tôi sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết để phát triển kỹ năng và đạt được các mục tiêu dài hạn của mình.