Các công việc mới nhất


Giám đốc kinh doanh
CTCP Xi Măng Hoàng Long Xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội.
Thỏa thuận
Hạn nộp HS: 30/08/2024

Nhân viên kinh doanh
CTCP Xi Măng Hoàng Long Xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội.
Thỏa thuận
Hạn nộp HS: 30/08/2024

Giám đốc điều hành mỏ
CTCP Xi Măng Hoàng Long Cao Dương, Lương Sơn, Hòa Bình
Thỏa thuận
Hạn nộp HS: 30/08/2024

Nhân viên Marketing
CTCP Xi Măng Hoàng Long Xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình
Thỏa thuận
Hạn nộp HS: 30/08/2024

Thợ Cơ Khí
CTCP Xi Măng Hoàng Long Xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội
Thỏa thuận
Hạn nộp HS: 30/07/2024

Kỹ Sư Cơ Khí
CTCP Xi Măng Hoàng Long Xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội
Thỏa thuận
Hạn nộp HS: 30/08/2024