KIM CHỈ NAM CỦA CHÚNG TÔI

Kinh doanh
có trách nhiệm

 

Kinh doanh có trách nhiệm là kim chỉ nam luôn được Tập đoàn Xi Măng Hoàng Long chú trọng vì mục tiêu phát triển bền vững; đóng góp vào sự phát triển kinh tế tại các địa phương nói riêng và sự phát triển của đất nước nói chung.

Chung tay vì môi trường

Trong hành trình phát triển, Xi Măng Hoàng Long luôn hướng đến mục tiêu bảo vệ môi trường thông qua các giải pháp sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên và năng lượng như:

• Sử dụng dây chuyền, công nghệ sản xuất hiện đại.

• Nâng cao chất lượng quản lý.

• Tăng cường sử dụng các nguồn năng lượng có thể tái tạo.

• Lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục cho bốn ống khói (lò nung, nghiền xi, nghiền than, làm nguội clinker) và truyền dữ liệu về Sở Tài Nguyên Môi Trường tỉnh Hà Nam đáp ứng đúng quy định.

Hiện nay, Tập đoàn Xi Măng Hoàng Long còn lắp đặt hệ thống thu hồi nhiệt dư để phát điện giúp các nhà máy có thể tự sản xuất điện, đáp ứng được một phần nhu cầu sử dụng điện trong sản xuất.

Hoạt động xã hội

Với tinh thần trách nhiệm, chung tay sẻ chia vì cộng đồng, Xi Măng Hoàng Long luôn tham gia tích cực vào các hoạt động an sinh xã hội ở các địa phương.

• Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật các nước.

• Đầu tư cơ sở vật chất, góp phần xây dựng các cơ sở hạ tầng tại địa phương.

• Tạo việc làm, đào tạo nghề cho lực lượng lao động của địa phương.

• Tham gia các hoạt động xã hội tại các địa phương.

Văn hóa doanh nghiệp

Tập đoàn Xi Măng Hoàng Long xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn; luôn tôn trọng và đảm bảo điều kiện phát triển tốt nhất cho toàn thể CBCNV.

Với mong muốn đồng hành cùng sự phát triển bền vững của đất nước, Tập đoàn Xi Măng Hoàng Long luôn nỗ lực mang lại những giá trị lâu dài cho xã hội thông qua các sản phẩm, dịch vụ của mình. Đồng thời, chúng tôi luôn gắn các yếu tố ESG (Environment – môi trường, Social – xã hội và Governance – quản trị) vào từng hoạt động của doanh nghiệp.